Member:         #5073   

LIHSAA 2014

No: 4
Class: LIHSAA Short Stirrup X Rails
Show: Island Hills Stable - 02/01/2014
Horse: CLANFAIR SEDONA
Place: 1
Entries: 3
Points: 7.00  
No: 3
Class: LIHSAA Short Stirrup X Rails
Show: Island Hills Stable - 02/01/2014
Horse: CLANFAIR SEDONA
Place: 3
Entries: 3
Points: 4.00  
No: 1
Class: LIHSAA Short Stirrup WT
Show: Island Hills Stable - 02/01/2014
Horse: CLANFAIR SEDONA
Place: 1
Entries: 3
Points: 7.00  
No: 2
Class: LIHSAA Short Stirrup WTC
Show: Island Hills Stable - 02/01/2014
Horse: CLANFAIR SEDONA
Place: 3
Entries: 3
Points: 4.00  
Total Class Points: 22.00

LIHSAA 2013

No: 1
Class: LIHSAA Short Stirrup WT
Show: Island Hills - April 14th
Horse: CLANFAIR SEDONA
Place: 2
Entries: 4
Points: 5.00  
No: 2
Class: LIHSAA Short Stirrup WTC
Show: Island Hills - April 14th
Horse: CLANFAIR SEDONA
Place: 3
Entries: 4
Points: 4.00  
No: 3
Class: LIHSAA Short Stirrup X Rails
Show: Island Hills - April 14th
Horse: CLANFAIR SEDONA
Place: 3
Entries: 4
Points: 4.00  
No: 4
Class: LIHSAA Short Stirrup X Rails
Show: Island Hills - April 14th
Horse: CLANFAIR SEDONA
Place: 4
Entries: 4
Points: 3.00  
Total Class Points: 16.00

Provided by OrgPro


Top