Horse: DON CARLOS        #3075   

LIHSAA 2017

No: 5
Class: LIHSAA Jumper 3'-3'3
Show: GOLD COAST CLASSIC - JULY
Rider: Karen L. Halby
Place: 4
Entries: 9
Points: 5.00  
No: 4
Class: LIHSAA Jumper 3'-3'3
Show: GOLD COAST CLASSIC - JULY
Rider: Karen L. Halby
Place: 5
Entries: 10
Points: 4.00  
No: 5
Class: LIHSAA Jumper 3'-3'3
Show: Nassau-Suffolk Horsemen's Assoc.
Rider: Karen L. Halby
Place: 5
Entries: 6
Points: 3.00  
No: 4
Class: LIHSAA Jumper 3'-3'3
Show: Nassau-Suffolk Horsemen's Assoc.
Rider: Karen L. Halby
Place: 2
Entries: 6
Points: 10.00  
Total Class Points: 22.00

LIHSAA 2016

No: 5
Class: LIHSAA Jumper 3'-3'3
Show: SMITHTOWN HUNT - 6/12/16
Rider:
Place: 8
Entries: 12
Points: 0.00  
No: 4
Class: LIHSAA Jumper 3'-3'3
Show: SMITHTOWN HUNT - 6/12/16
Rider:
Place: 5
Entries: 12
Points: 0.00  
No: 5
Class: LIHSAA Jumper 3'-3'3
Show: GOLD COAST CLASSIC - 7/3/16
Rider:
Place: 5
Entries: 7
Points: 0.00  
No: 4
Class: LIHSAA Jumper 3'-3'3
Show: Nassau Suffolk Horseman's Association -
Rider:
Place: 2
Entries: 4
Points: 0.00  
No: 5
Class: LIHSAA Jumper
Show: Nassau Suffolk Horseman's Association -
Rider:
Place: 3
Entries: 5
Points: 0.00  
Total Class Points: 0.00

LIHSAA 2015

No: 7
Class: LIHSAA Jumper
Show: Winner's Circle - 6/13/2015
Rider: Karen L. Halby
Place: 4
Entries: 6
Points: 4.00  
No: 6
Class: LIHSAA Jumper 3'-3'3 STAKE
Show: Gold Coast Classic - 6/27/2015
Rider: Karen Halby
Place: 8
Entries: 10
Points: 0.01  
No: 5
Class: LIHSAA Jumper 3'-3'3
Show: Gold Coast Classic - 6/27/2015
Rider: Karen Halby
Place: 8
Entries: 11
Points: 0.01  
No: 7
Class: LIHSAA Jumper
Show: Hunter's Isle - 8/9/2105
Rider: Karen Halby
Place: 7
Entries: 8
Points: 0.01  
No: 9
Class: LIHSAA Jumper Stake
Show: Hunter's Isle - 8/9/2105
Rider: Karen Halby
Place: 8
Entries: 8
Points: 0.01  
No: 8
Class: LIHSAA Jumper
Show: Hunter' Isle - 8/19/2015
Rider: Karen Halby
Place: 3
Entries: 5
Points: 5.00  
No: 4
Class: LIHSAA Jumper 3'-3'3
Show: Suffolk Classic - 7/4/2015
Rider: Karen Halby
Place: 2
Entries: 3
Points: 10.00  
No: 5
Class: LIHSAA Jumper 3'-3'3
Show: Suffolk Classic - 7/4/2015
Rider: Karen Halby
Place: 2
Entries: 4
Points: 10.00  
No: 5
Class: LIHSAA Jumper 3'-3'3
Show: Long Island Classic - 9/6/2015
Rider: Karen Halby
Place: 4
Entries: 4
Points: 4.00  
No: 4
Class: LIHSAA Jumper 3'-3'3
Show: Long Island Classic - 9/6/2015
Rider: Karen Halby
Place: 3
Entries: 5
Points: 5.00  
No: 9
Class: LIHSAA Jumper Stake
Show: Hunter's Isle - 9/27/15
Rider: Karen Halby
Place: 6
Entries: 6
Points: 2.00  
No: 8
Class: LIHSAA Jumper
Show: Hunter's Isle - 9/27/15
Rider: Karen Halby
Place: 5
Entries: 6
Points: 3.00  
No: 7
Class: LIHSAA Jumper
Show: Hunter's Isle - 9/27/15
Rider: Karen Halby
Place: 4
Entries: 6
Points: 4.00  
Total Class Points: 47.04

LIHSAA 2014

No: 4
Class: LIHSAA Jumper 3'-3'3
Show: Gold Coast Classic - 06/29/14
Rider: Karen L. Halby
Place: 6
Entries: 9
Points: 3.00  
No: 4
Class: LIHSAA Jumper 3'-3'3
Show: Suffolk Classic - 7/5/14
Rider: Karen Halby
Place: 6
Entries: 7
Points: 2.00  
No: 7
Class: LIHSAA Jumper 3'
Show: Hunter's Isle - 08/10/14
Rider: Karen L. Halby
Place: 5
Entries: 9
Points: 4.00  
No: 7
Class: LIHSAA Jumper 3'
Show: Hunter's Isle - 9/28/2014
Rider: Karen L. Halby
Place: 4
Entries: 8
Points: 4.00  
Total Class Points: 13.00

Provided by OrgPro


Top